Sitar Soft Case (Ravi Shankar Style)

Sitar Soft Case (Ravi Shankar Style)

$80.00
Padded gig-bag with shoulder strap for Ravi Shankar style sitars (double-toomba).